PPM

PPM

Sff skapar förutsättningar för att du ska få en så bra pension som möjligt. För många är det långt kvar till pension och för andra kortare, oavsett vart du befinner dig i livet så kan du ge själv en bättre pension.

Ta tag i det “orangea kuvertet”
För många är det långt kvar till pension och för andra kortare, oavsett vart du befinner dig i livet så kan du ge själv en bättre pension. Inaktivitet kan bero på många saker, det kanske är för krångligt att välja bland de hundratals fonder som finns i PPM- systemet, du kanske tror att det inte blir någon större skillnad.

Aktivitet gör skillnad
Faktum är att bara några procents bättre avkastning gör att man får betydligt mer pengar per månad vid nådd pensionsålder. Arbetet med att utvärdera fonder, börser och marknader är sedan vad vi gör för våra prenumeranter. Vi ger ut färdiga portföljer, där man sedan själv väljer vilken risknivå man vill följa.

Genom aktivitet kan du få en bättre pension, de råd som är bra idag kan lika gärna vara sämre vid ett senare skede, därför kan kontinuerlig aktivitet vara avgörande. Vi ser till att vara aktiva, ständigt övervaka portföljerna och göra ändringar beroende på hur marknaden utvecklar sig.

Vi finns till för de flesta PPM-sparare
På SFF så tycker vi att denna typ av oberoende rådgivningstjänster tidigare var kostsamma och komplexa. Därför har vi tillsammans med vår grupp av analytiker, lyckats med att till en rimlig kostnad få fram en bra lösning som passar flera generationer inom PPM-sparandet.

Investera rätt i din pension
Förvaltare och banker kan ofta ta ut avgifter som är svåra att förstå. Vår tanke är att man alltid ska ha den främsta fonden och inte den som banken eller förvaltaren har högst intäkter ifrån. Oavsett vilken eller vilka fonder vi väljer så har vi alltid det bästa dvs. god avkastning i intresse för våra prenumeranter.

Pensionens tre delar

Om Pension
Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Du tjänar in till din inkomstpension! InkomstpensionenLäs mer…

Tjänstepension

Om Pension
De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension. Hur fungerar tjänstepensionen? Det är din arbetsgivare som betalar premien för din tjänstepension, men i vissa fallLäs mer…

Privat pension

Om Pension
Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privatLäs mer…

PPM-systemet

Om Pension
Så här fördelas dina skattepengar i det allmänna pensionssystemet. Den allmänna pensionen består av premiepension, inkomstpension och för vissa även garantipension. Eget sparande och tjänstepension omfattas inte av allmänna pensions-systemet, sker alltsåLäs mer…