Om Sff

Vi skapar förutsättningar för att våra kunder ska få en så bra pension som möjligt.

Har ni tillstånd från Finansinspektionen?
Nej, vi bedriver generell rådgivning som inte kräver tillstånd, livförsäkringen som medföljer räknas som en obligatorisk grupplivförsäkring som inte heller är tillståndspliktig.

Hur hanterar ni intressekonflikter?
Sff är en oberoende generell aktör som bara har kundens bästa möjliga avkastning som intresse. Vi är därför inte känsliga för att våra intressen gentemot kundens skulle vara av olika slag. Skulle du som kund trots detta uppleva att dina intressen i något avseende åsidosätts, vänligen kontakta kundtjänst.

Vad händer om Sff går i konkurs?
Dina pengar är skyddade. Sff förvarar varken pengar eller fonder. Sff är endast en generell rådgivare inom PPM-systemet.