Offensiv

Om portföljen

Offensiv är en flexibel portfölj som har möjlighet att variera andelen aktier mellan 25-150% utifrån aktuellt marknadsklimat.

Portföljen investerar i olika derivatinstrument för att på ett effektivt sätt exponera sig mot olika aktiemarknader. Portföljen vänder sig till sparare som vill ha en flexibel placering där risknivån reduceras vid börsnedgångar. Målet med portföljen är att med god riskspridning och aktiv förvaltning skapa god långsiktig värdetillväxt.

Därför ska du välja Offensiv

  • Du är relativt ung eller föredrar en högre riskprofil i ditt PPM-sparande för att få en god långsiktig tillväxt.
  • Du vill ha en aktiv och professionell förvaltning av ditt kapital.
  • Du vill slippa att lägga tid på ditt PPM-sparande.
Avkastning 31/5-2022
NAV/kurs 217,64 SEK
1 månad -2,52%
3 månader -2,29%
6 månader -4,19%
Detta år -6,54%
Sedan start 117,64%
MSCI World Index 31/5-2022
NAV/kurs 2791.0 SEK
1 månad -0,16%
3 månader -6,28%
6 månader -10,02%
Detta år -13,64%
3 största innehaven
Räntefond Sverige 50%
Aktiefond USA 30%
Aktiefond Global 20%
Portföljfördelning
Offensiv

Historisk utveckling

PPM-Portfölj offensiv
Nästa...

Pensionens tre delar

Om Pension
Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Du tjänar in till din inkomstpension! InkomstpensionenLäs mer…

Tjänstepension

Om Pension
De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension. Hur fungerar tjänstepensionen? Det är din arbetsgivare som betalar premien för din tjänstepension, men i vissa fallLäs mer…

Privat pension

Om Pension
Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privatLäs mer…

PPM-systemet

Om Pension
Så här fördelas dina skattepengar i det allmänna pensionssystemet. Den allmänna pensionen består av premiepension, inkomstpension och för vissa även garantipension. Eget sparande och tjänstepension omfattas inte av allmänna pensions-systemet, sker alltsåLäs mer…