Efterlevandeförsäkring

Uppsägning Av Försäkring, Avtal 991433

Hej

Försäkringsgivaren Euro Accident Livförsäkring AB med adress Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige, säger härmed upp ovanstående försäkring, som du haft kostnadsfritt som en obligatorisk grupplivförsäkring, till att upphöra vid avtalsperiodens slut 2018-12-31.

Vi har velat bjuda på denna försäkring som en del av din prenumeration. Anledningen till att avtalet nu sägs upp är att det varit för få personer som valt att ansluta sig till försäkringen trots att möjligheten funnits sedan 2015-03-01.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Med vänlig hälsning
Kundtjänst
SFF

Vad händer nu?

Som försäkrad har du rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom fortsättningsförsäkring som tecknas hos försäkringsgivaren. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från det att försäkringen upphör. Rätt till fortsättningsförsäkring föreligger inte i den utsträckning du på annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag som tidigare eller om du varit försäkrad under kortare tid än sex månader. Vill du fortsätta med din försäkring hos euro accident så maila dem direkt på info@euroaccident.com. Gör det då innan 2019-03-31. Längre ned finner du mer information om vad du ska skriva till dem och villkor.

I mailet till Euro Accident skriver du:

Hej,
Jag (namn och personnummer) vill teckna individuell livförsäkring med belopp 100.000 kr i avtal 100080. Jag har tidigare tillhört gruppavtalsnummer 991433.

Premiebetalare, om annan än försäkrad (namn/personnummer/org.nr/adress):
Betalningssätt och betalningsintervall (faktura per helår eller autogiro månadsvis):

» Särskilt förmånstagarförordnande Livförsäkring
» Medgivande Betalning via Autogiro
» Individuell Livförsäkring 65 villkor
» De viktigaste villkorsförändringarna i din försäkring