Hur väljer vi rätt fonder

Att skapa förutsättningar för en bättre pension ser vi som en självklarhet, för en lyckad rekommendation använder vi en tydlig strategi.

Metod

Vi lägger fokus på utförliga analyser för att du som kund ska få ett så bra innehåll som möjligt. Vår unika metod tar väl avvägda beslut till en fördelaktig relation mellan förväntad avkastning och risk. Det gör vi genom att kontinuerligt övervaka och analysera makrotrender, risker och momentum på lokal nivå i ett globalt universum.

Grund

Basen är att sprida riskerna i respektive portfölj i olika tillgångsslag (aktier, räntor, råvaror osv.) och att använda sig av en flexibel tillgångsallokering. Detta medför att andelen aktier kontra räntor inte är statisk, är det goda tider så är andelen aktier större och andelen räntor lägre.

Placering

Vi arbetar aktivt med att identifiera geografiska marknader som vi tror har de bästa förutsättningarna. Vi analyserar flertalet parametrar som bygger på väl etablerade samband mellan tillgångsslag och ekonomier. Då sentimentet bland investerare styr marknaden i dess ”vågor” av upp och nedgångar studerar vi det generella sentimentet på de olika finansiella marknaderna men även specifika nyheter och pågående händelseförlopp. Baserat på vår analys viktar vi våra portföljer därefter, både mellan geografi och tillgångsslag.

Granskning

Vi granskar hela tiden våra beslut inom och ibland händer det att vi missbedömer potentialen i en fond. Det viktiga är att inse det felaktiga beslutet snabbt och rätta till det. Denna insikt är vad som skapat vårt historiskt framgångsrika resultat.