Pensionens tre delar
Om Pension

Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Du tjänar in till din inkomstpension!
Inkomstpensionen är en inkomstgrundad pension som baseras på de pensionsrätter du har tjänat in. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket som har betalats in under åren du arbetat och hur inkomstutvecklingen har varit i samhället.

Vem får inkomstpension?
Alla som är födda 1938 eller senare och har tjänat in till pensionsrätter.

Garantipension

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad. Staten finansierar garantipensionen! Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Vem får garantipension?
Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • har fyllt 65 år
  • har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension ska du ha bott minst 40 år i Sverige. Garantipensionen blir därför lägre om du bott kortare tid än 40 år i Sverige.

Premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Du tjänar in till din premiepension!
Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder du valt har utvecklats. Det är den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension.

Vem får premiepension?
Alla som är födda 1938 eller senare och har tjänat in till pensionsrätter.

Pensionens tre delar

Om Pension
Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Du tjänar in till din inkomstpension! InkomstpensionenLäs mer…

Tjänstepension

Om Pension
De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension. Hur fungerar tjänstepensionen? Det är din arbetsgivare som betalar premien för din tjänstepension, men i vissa fallLäs mer…

Privat pension

Om Pension
Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privatLäs mer…

PPM-systemet

Om Pension
Så här fördelas dina skattepengar i det allmänna pensionssystemet. Den allmänna pensionen består av premiepension, inkomstpension och för vissa även garantipension. Eget sparande och tjänstepension omfattas inte av allmänna pensions-systemet, sker alltsåLäs mer…