PPM-systemet
Om Pension

Så här fördelas dina skattepengar i det allmänna pensionssystemet. Den allmänna pensionen består av premiepension, inkomstpension och för vissa även garantipension.

Eget sparande och tjänstepension omfattas inte av allmänna pensions-systemet, sker alltså inte per automatik. Alla som har inkomst och betalar skatt i Sverige tjänar in till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften är 18,5 procent av inkomsten. Av det beloppet går 2,5 procent till premiepensionen som är ett fondbaserat system. De pengar som sätts av till premiepensionen varje år placeras i fonder som man själv har möjlighet att välja. Konsten att välja rätt fonder i systemet är vad Sff kan hjälpa dig med.

Resterande del av de 18,5 procenten går till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer inkomstutvecklingen i Sverige. Försäkringskassan ansvarar för inkomstpensionen. Lite förenklat kan man säga att ju mer man tjänar under livet, och desto duktigare man är på placeringar i PPM- systemet ju högre blir den allmänna pensionen. För den som har haft liten eller ingen inkomst finns den skatte-finansierade garantipensionen. Det finns även en tilläggspension för dem som delvis tillhör det gamla ATP-systemet. Både garantipensionen och tilläggspensionen hanteras av Försäkringskassan.

Sedan år 2010 så har premiepensionsmyndigheten gått samman med försäkringskassan under namnet pensionsmyndigheten, detta för att försöka förenkla det för alla sparare.

Pensionens tre delar

Om Pension
Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Du tjänar in till din inkomstpension! InkomstpensionenLäs mer…

Tjänstepension

Om Pension
De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension. Hur fungerar tjänstepensionen? Det är din arbetsgivare som betalar premien för din tjänstepension, men i vissa fallLäs mer…

Privat pension

Om Pension
Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privatLäs mer…

PPM-systemet

Om Pension
Så här fördelas dina skattepengar i det allmänna pensionssystemet. Den allmänna pensionen består av premiepension, inkomstpension och för vissa även garantipension. Eget sparande och tjänstepension omfattas inte av allmänna pensions-systemet, sker alltsåLäs mer…