Om Sff

Med vår generella rådgivning är vi fullständigt oberoende när vi väljer fonder till våra portföljer. Med oberoende menas att vi inte är bundna till kommissioner från bank, fonder eller värdepappersbolag.

Sff startades under 2009 med syftet att tillhandhålla en professionell och kundvänlig rådgivningstjänst inom premiepensionen. Vår grupp av analytiker har mångårig erfarenhet av aktie och fondanalyser inkluderat PPM- rådgivning. Analysgruppen levererar generella rekommendationer riktade till en större kundgrupp vilket gör att verksamheten inte är tillståndspliktig.

Analysgruppen har alltid nära samverkan med fondernas förvaltare och avbryter kontakten om fonden avviker från vår målsättning. Målet med verksamheten är således att våra kunder ska få den bästa möjliga avkastningen på sin premiepension genom att följa våra rekommendationer.